Ngẫm nghĩ về giáo dục

Sau này con cái lớn tôi sẽ cho nó 2 lựa chọn: 1 là nếu nó học rất giỏi thì hãy phấn đấu giành học bổng mà đi du...

Định nghĩa về đàn ông

Đàn ông thực chất chỉ là 1 thằng trẻ nít có râu, cứ được khen là cu cậu thích. Đàn ông mà không dính vào gái...

Chém gió

Chém gió có 2 dạng. Dạng 1 là chém gió có nội hàm. Là những người có kiến thực thật sự, trong câu chuyện họ sẽ...

Ngẫm về quản trị

Đã lương cao thì không có chuyên nhàn, rảnh. Đã lương cao thì phải áp lực, phải làm ra làm. Và cái vấn đề làm mà...

Tình yêu là 1 giá trị

Lâu lâu viết một bài về tình yêu đi. Nếu nói theo một cách trần trụi thì "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" hay "hôn...