BSR – Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, được thành lập vào ngày 09/5/2008 theo Quyết định số 1018/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Trong năm 2023, BSR tập trung trong vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở mức công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu trung gian, dầu thô đầu vào để linh hoạt trong chế biến. Đẩy mạnh phát triển, hợp tác với các đối tác có năng lực để phát triển thị trường sản phẩm hóa dầu. Triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Hoàn thiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai mạnh mẽ Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp. Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa ngay sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận. Phấn đấu chuyển sàn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện,…

  • 1977-1991: Chính phủ đã chủ trương hình thành một chiến lược xây dựng ngành công nghiệp lọc – hóa dầu để phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
  • 1992-1996: Sau khi dự án khu Liên hợp lọc – hóa dầu thành Tuy Hạ gặp trở ngại, việc tiếp tục chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hơn. Công tác khảo sát và nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy được tiến hành tại nhiều khu vực dọc bờ biển Việt Nam
  • 1997-1998: Sau khi các đối tác nước ngoài rút khỏi dự án, theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty dầu khí Việt Nam tiếp tục lập Luận chứng nghiên cứu khả thi chi tiết Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 theo phương án Việt Nam tự đầu tư. Luận chứng nghiên cứu khả thi được thực hiện trong thời gian từ tháng 01/1997 đến hết tháng 3/1997 với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học – Công Nghệ & Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ngãi.
  • 1999-2003: Ngày 25/8/1998, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga đã ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc xây dựng, vận hành NMLD số 1 tại Dung Quất. Theo đó, hai Chính phủ thống nhất giao cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN) và Liên đoàn kinh tế hải ngoại Nhà nước Liên bang Nga (Zarubezhneft) cùng làm Chủ đầu tư của dự án.
  • 2003-2005: Ngày 12 tháng 02 năm 2003, PVN đã thành lập Ban QLDA NMLD Dung Quất để triển khai dự án xây dựng NMLD theo phương án Việt Nam tự đầu tư.
  • 2005-2010: Ngày 24/8/2005, Hợp đồng EPC 2+3 bao gồm khu bể chứa dầu thô, đường ống dẫn sản phẩm, khu bể chứa và cảng xuất sản phẩm được PVN ký kết với Tổ hợp TPC. Hợp đồng EPC 2+3 được các bên thỏa thuận coi như một phụ lục của Hợp đồng EPC 1+4. Ngày 21/9/2005 hợp đồng EPC 2+3 có hiệu lực. Trước đó, ngày 17/6/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án đầu tư NMLD Dung Quất. Tổng mức đầu tư của dự án theo Quyết định 546/QĐ-TTg là 2,501 tỷ USD chưa bao gồm chi phí tài chính.
  • 2011-2015: Đây là giai đoạn đầu tiên Công ty BSR tự quản lý và vận hành NMLD Dung Quất. Trong hơn 5 năm qua, công tác vận hành các thiết bị của nhà máy có yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi sự tự vươn lên của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật để làm chủ công nghệ, đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ người lao động; đã xảy ra những sự cố, tình huống kỹ thuật trong vận hành sản xuất chưa từng có trong tiền lệ.

Ban lãnh đạo:

  • Chủ tịch HĐQT BSR: Nguyễn Văn Hội
  • Tổng giám đốc BSR: Bùi Ngọc Dương