Dưới đây là một bộ sưu tập các bức ảnh Still Life nghệ thuật của nghệ sỹ người Nga – Dina Belenko.