Chiếc ghế hamburger cộng với chiếc sofa hotdog sẽ khiến cho bất kỳ ai thấy chúng cũng phải phát thèm.
Những thiết kế sáng tạo này thuộc về Studio Job và Seletti