Các món ăn được thể hiện bằng typographic artworks của nhà thiết kế Andy Diak, 1 họa sỹ đến từ Vilnius, Lithuania.